VINAPHARMAGROUP ĐỒNG HÀNH TRONG HỘI BÁO TOÀN QUỐC 2023

VINAPHARMAGROUP ĐỒNG HÀNH TRONG HỘI BÁO TOÀN QUỐC 2023

21/03/2023

Là sự kiện lớn của báo giới cả nước chào mừng những thành tựu to lớn của đất nước trong tiến trình đổi mới, nêu bật những đóng góp và sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời quảng bá các sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước.

Vinapharmagroup Đồng hàng là nhà tài trợ Chương trình Thay mặt ban lãnh đạo VinapharmaGroup trao tặng 30 xuất quà cho các vị đại biểu và báo đài xuất sắc trong sự kiện Đặc biệt sản phẩm Nước ép tinh chất cần Tây greenbeauty vinh dự được là nước uống phục vụ các vị đại biểu , các vị khách quý trong sự kiện ngày hôm nay Vinapharma Group Tự hào đem đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất , đưa những sản phẩm nông nghiệp Việt Nam chế biến sâu

#Vươn_tầm

#Quốc_Tế

#VinapharmaGroup

#Cantaygreebbeauty

#Hoibaotoanquoc2023

Bài viết khác