UỐNG ĐÚNG THỜI ĐIỂM

UỐNG ĐÚNG THỜI ĐIỂM

25/02/2023

Một số lời khuyên về thời điểm uống thực phẩm chức năng đúng cách như sau: 
- TPCN có thành phần Vitamin nhóm B, C dễ tan trong nước, nên uống vào buổi sáng trước khi ăn. 
- TPCN chứa Vitamin tan trong dầu như A, D, E, K nên được uống khi đang hoặc ngay sau khi ăn.

Bài viết khác